CALM (Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass)

Projektperiode: 2014-2018

Aldersrelateret tab af muskelmasse er en trussel mod en god og aktiv alderdom, men kan modvirkes med en proteinrig kost og med fysisk træning. Der er dog en række udfordringer forbundet med at skabe løsninger, der forbedrer den aldrende befolknings funktionsevne og livskvalitet. 

Forskningsprojektet CALM har i et interdisciplinært forum for forskere fra humaniora, sundhedsvidenskab og naturvidenskab søgt at afdække udfordringerne og give løsninger både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan. For at belyse alle discipliner kombineres viden og metoder fra medicinsk kliniske forsøg, etnologiske hverdagslivsstudier, mikrobiologi, sensorik, sociologi og historie med et innovationsprojekt, der munder ud i anbefalinger, livsstilskoncepter og produktudvikling.

Projektet er et af 18 stjerneprogrammer på Københavns Universitet.