Aldersrelateret tab af muskelmasse er en trussel mod en god og aktiv alderdom, men kan modvirkes med en proteinrig kost og med fysisk træning. Der er dog en række udfordringer forbundet med at skabe løsninger, der forbedrer den aldrende befolknings funktionsevne og livskvalitet.

Forskningsprojektet CALM vil i et interdisciplinært forum for forskere fra humaniora, sundhedsvidenskab og naturvidenskab afdække udfordringerne og give løsninger både på et samfundsmæssigt og et individuelt plan. For at belyse alle discipliner kombineres viden og metoder fra medicinsk kliniske forsøg, etnologiske hverdagslivsstudier, mikrobiologi, sensorik, sociologi og historie med et innovationsprojekt, der munder ud i anbefalinger, livsstilskoncepter og produktudvikling.

Projektet vil engagere offentlige og private interessenter i innovationsworkshops med brugere til at skabe nye sundhedsfremmende løsninger og strategier - både konkrete produkter og services.

Projektets samlede vision er at formulere evidensbaserede strategier og anbefalinger, der er implementérbare i den aldrende befolknings hverdagsliv.
Læs mere om projektet.

Projektet er et af 18 stjerneprogrammer på Københavns Universitet.

Studenteraktiviteter

Hvis du er interesseret i den undervisning, der er relevant, så se under Undervisning.