24. juni 2014

En undersøgelse af hverdagsliv

Marie Haulund Otto, ph.d.-stipendiat ved Saxo-Instituttet, undersøger forandringer af hverdagslivet for de ældre, der deltager i Københavns Universitets tværfaglige projekt – Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass (CALM), hvor de skal gennemgå forsøg med træning og kosttilskud. Her er en forsøgsperson i gang med at udføre en træningsøvelse. Foto: Marie Haulund Otto ©

Marie Haulund Otto, ph.d.-stipendiat ved Saxo-Instituttet, undersøger forandringer af hverdagslivet for de ældre, der deltager i forsøg med træning og kosttilskud i forbindelse med Københavns Universitets tværfaglige projekt – Counteracting Age-Related Loss of Skeletal Muscle Mass (CALM). Her er en forsøgsperson i gang med at udføre en træningsøvelse. Foto: Marie Haulund Otto ©

Ældre skal spise mere protein og træne mere
Marie Haulund Otto er ph.d.-stipendiat ved Saxo-Instituttet, og hun er en del af Københavns Universitets tværgående stjerneprogram – CALM. Her følger hun forsøgspersoner, der deltager i projektets kliniske forsøg. Det er dog ikke de kliniske resultater af forsøgene, som Marie Haulund Otto er interesseret i. Derimod er hendes opmærksomhed rettet mod forsøgspersonernes hverdagsliv, og hvordan livsstilsændringer kan integreres heri.

- Mange ældre ved godt, at de bør træne frem for at sidde i sofaen. De kan mærke på egen krop, at de bliver svagere og får svært ved at gøre ting, de plejede. Mange er også klar over, at de kan spise anderledes og mere protein for at opretholde muskelstyrke og evne til at klare dagligdags gøremål. Men ét er viden, noget andet er rent faktisk at gennemføre forandringer, fortæller Marie Haulund Otto.

Meningsfuld forandring af hverdag
I det etnologiske hverdagslivsstudie interviewer og observerer Marie Haulund Otto og hendes kolleger de kliniske forsøg og forsøgspersonerne med henblik på at undersøge, hvordan ændringer i kost og fysisk aktivitet påvirker forsøgsdeltagerne, og hvordan ændringerne kan integreres på en meningsfuld måde i hverdagslivet.

- Vi undersøger, hvordan de tilskyndede livsstilsforandringer opleves af forsøgspersonerne, og om de kan integreres på en måde i hverdagslivet, der tager hensyn til forskellige ideer om det gode liv, og til den uforudsigelighed, der jo til dels følger med det at være oppe i årene. Målet er at blive klogere på, hvad der virker og ikke virker i forhold til forebyggelse, siger Marie Haulund Otto.

Læs mere om CALM-projektets etnologiske hverdagsstudie.

Læs mere om CALM-projektets kliniske forsøg.

KU's stjerneprogram for interdisciplinær forskning
18 projekter har i januar 2013 fået en bevilling fra Københavns Universitets Stjerneprogram for Interdisciplinær Forskning. Stjerneprogrammet har uddelt næsten en halv milliard kroner til at styrke det tværgående samarbejde på universitetet. Forskningsprojekterne er blevet udvalgt af et internationalt bedømmelsespanel.

Du kan læse mere om projekterne i stjerneprogrammet.