19. august 2014

Fra forfald til forbedring

- Ændrede opfattelser af ældres sundhed i Danmark i det 20. århundrede


Artikel skrevet af
Tenna Jensen, Kulturstudier #1, 2014. s. 55-74.

Fra upåvirkeligt forfald til kost og motion
Artiklen sætter gennem en analyse af københavnsk ældrepolitik fokus på, hvornår og hvorfor opfattelsen af ældres sundhed ændrede sig fra et upåvirkeligt forfald til den nutidige sundhedsopfattelse, hvor de ældres kroppe er en påvirkelig størrelse, der kan bedres og vedligeholdes ved hjælp af kost og motion.

Ny viden om sundhedsopfattelser
Tenna Jensen søger gennem en analyse af ældrepolitiske diskussioner i Københavns Kommunes Borgerrepræsentation, i perioden 1892 til 1964, at datere ændringen i sundhedsopfattelsen med det formål at bidrage med ny viden om udviklingen af sundhedsopfattelser i Danmark, samt at klarlægge oprindelsen og rammerne for den nuværende ældrepolitiske kurs.

Du kan læse hele artiklen på tidsskriftetkulturstudier.dk

Tenna Jensen deltager i forskningsprojektet CALM – Counteracting Age-Related Loss of
Skeletal Muscle Mass
.

Du kan også læse mere om Tenna’s postdoc-projekt ”Mad til ældre i det 20. og 21. århundrede”.