18. januar 2018

Tværvidenskab viser vejen til forståelse af aldersrelateret tab af muskelmasse

Symposium

Interdisciplinary research is crucial for new knowledge about age-related loss of skeletal muscle mass. This was one of the most important conclusions of the international symposium "The Complexities of Ageing - An Interdisciplinary Symposium on Current Trends in Ageing Research", organized on November 20th, 2017, by researchers from the CALM project.

På symposiet præsenterede førende internationale aldringsforskere de seneste tendenser indenfor forskningen på området med udgangspunkt i resultaterne fra CALM-projektet. Til stede var blandt mange anerkendte forskere evolutionsbiolog og aldringsforsker Tom Kirkwood fra Newcastle University.

 Vores aldringsproces er ikke givet på forhånd

På symposiet påpegede Tom Kirkwood, at alderdom ofte forbindes med svaghed, sygdom og dødelighed. I takt med aldringen har vi også større risiko for at udvikle bestemte sygdomme, men vores aldringsproces er som Kirkwood understregede ikke givet på forhånd. Livslange tvillingestudier viser bl.a., at vores gener kun bestemmer livets længde med 25 %. Det vil sige, at vi selv kan gøre meget for at påvirke vores helbred igennem livet. Kirkwood understregede således, at aldring er komplekst og mange faktorer indvirker på vores helbred og på livets længde. Både vores gener, men også livsstil, miljø, vores socioøkonomiske status og generelle indstilling til livet spiller en rolle for hastigheden af aldringsprocessen og udviklingen af aldersrelaterede sygdomme.

Aldring er kompleks

På symposiet fortalte lektor i etnologi og leder af CALM-projektet Astrid P. Jespersen, hvordan aldring og herunder forståelsen af aldring bliver formet af et komplekst samspil mellem samfundets indretning, økonomiske strukturer, kulturelle normer og videnskabelige indsigter. Aldring er således ikke blot en givet størrelse, men sammensat og bundet i tid og rum, og må som Kirkwood og Jespersen begge argumenterede for, studeres ud fra tværvidenskabelige tilgange.

I det tværvidenskabelige CALM-projekt forskes i metoder til at modvirke aldersrelateret tab af muskelmasse (sarkopeni) gennem en kombination af mikrobiologiske, fysiologiske, sensoriske, historiske og etnologiske tilgange og perspektiver på ældres mad- og motionsvaner.

Gennem dette tværvidenskabelige samarbejde, har forskerne været i stand til at belyse kompleksiteten af aldringsprocessen og er kommet med nuancerede analyser af sarkopeni - fra  konkrete livsstilsinterventioner, til kulturhistoriske perspektiver på proteinrig mad og alderdom i Danmark. Sarkopeni er på den måde blevet belyst både på individ – og
samfundsplan.

På symposiet diskuterede Tiago Moreira, Dr. på Durham University og medlem af the scientific advisory board for CALM projektet, Stanley Ulijaszek, Professer på University of Oxford, leder af the scientific advisory board for CALM projektet, Astrid P. Jespersen, Associate professor i etnologi, Københavns Universitet, Leder af Center for Humanistisk Sundhedsforskning (CoRe), og PI for CALM projktet & Tom Kirkwood, Em. Prof. Associated Dean of Ageing, University of Newcastle aldringens kompleksitet.

Se programmet fra symposiet The Complexities of Ageing – An interdisciplinary symposium on current trends in ageing research”